Wymagania fizyczne
wymagania fizyczne

W pracy na stanowisku robotnika budowlanego trzeba cechować się dużą siłą fizyczną i odpornością na działanie czynników środowiska. Praca w budownictwie jest pracą typowo fizyczną, związaną z wieloma różnymi zagrożeniami dla życia i zdrowia osoby ją wykonującej.

Robotnik budowlany musi być przede wszystkim osobą zdrową, robotnik budowlany Toruń, i pełnosprawną fizycznie. O ile niektórzy pracodawcy coraz chętniej zatrudniają w swoich firmach osoby niepełnosprawne fizycznie, o tyle w budownictwie żadne upośledzenie ruchowe nie jest dopuszczalne. Najlepiej, by robotnicy budowlani byli osobami szczupłymi, zwinnymi i szybko reagującymi w sytuacjach niebezpiecznych. Na pracę w budownictwie nie mogą liczyć osoby z nadciśnieniem, padaczką czy zaburzeniami wzrokowo-ruchowymi.

Wykonując prace budowlane należy mieć pewną rękę i silne ciało. Duża siła mięśni, przydatna podczas przenoszenia ciężkich materiałów oraz dobry wzrok są gwarantem jak najlepszego wypełniania swoich obowiązków, jednak pamiętajmy, że nawet tym najbardziej uważnym i najlepiej obeznanym w budownictwie mogą się czasem zdarzyć niebezpieczne wypadki. Najbardziej rozpowszechnionymi są upadki z dużych wysokości, upadki ze schodów, przyciśnięcie przez spadające materiały czy rany zadane narzędziami budowlanymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *