Sytuacja na rynku pracy
robotnik budowlany

Robotnik budowlany jest osobą mogącą znaleźć zatrudnienie w firmach remontowo-budowlanych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i sprzedażą materiałów budowlanych. Co ważne, w tym zawodzie istnieje możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. Aktualne oferty pracy dla robotników znaleźć można w wielu portalach internetowych związanych z rynkiem pracy, na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy, na tablicach ogłoszeniowych w urzędach oraz w lokalnej i ogólnopolskiej prasie.

W Polsce robotnik budowlany zarabia około 3 tysięcy złotych brutto, co po odliczeniu składek i podatków daje około 2160 zł na rękę miesięcznie. Ponad dwa tysiące złotych netto w Polskich warunkach płacowych jest kwotą niezbyt wysoką, a gdy dodamy do tego trud wykonywania obowiązków robotnika budowlanego wyjdzie nam na to, że przedstawiciele tego zawodu są osobami pracującymi dużo, ciężko i za zbyt małe pieniądze. Sytuacja jakich wiele.

Stanowisko robotnika budowlanego dzieli się na kilka kategorii, określonych w RM z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zgodnie z rozporządzeniem wyróżniamy: robotnika budowlanego robót stanu surowego i pokrewnych (monter konstrukcji budowlanych, zdun, murarz-tynkarz, kamieniarz, betoniarz-zbrojarz, cieśla, monter nawierzchni kolejowej, monter budownictwa wodnego) oraz robotnika budowlanego robót wykończeniowych i pokrewnych (dekarz, monter izolacji budowlanych, monter izolacji przemysłowych, monter systemów rurociągowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *