PRACOWNIK BUDOWLANY
OPIS STANOWISKA PRACA I WYNAGRODZENIE

branza budowlana

Branża budowlana

To jedna z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Zapotrzebowanie na pracowników jest bardzo duże, zarówno jeśli chodzi o wykwalifikowanych specjalistów z uprawnieniami, jak i wspomagających robotników fizycznych.

pracownik budowlany opis stanowiska

pracownik fizyczny

Pracownik fizyczny

Obowiązki mogą być wykonywane na otwartej przestrzeni, w trudnych warunkach lub na wysokościach, dlatego pracownik budowlany musi cechować się sprawnością wzrokowo-ruchową i brakiem zdrowotnych przeciwwskazań do wykonywania pracy fizycznej.

Budowlankę cechuje dziś rynek pracownika. W wielu przypadkach to pracownik budowy – a nie pracodawca – może dyktować warunki zatrudnienia.

Duży deficyt kadry budowlanej obserwuje się we wszystkich częściach kraju. Wejdź do branży i znajdź dochodową i satysfakcjonującą pracę.

ILE ZARABIA PRACOWNIK BUDOWLANY? JAKIE SĄ WARUNKI PRACY?

2950 PLN

MEDIANA PŁACY ROBOTNIKA BRUTTO

4660 PLN

MEDIANA PŁACY INŻYNIERA BRUTTO

2638 PLN

MEDIANA PŁACY OPERATORA MASZYN BRUTTO

90 %

MĘŻCZYŹNI W ZAWODZIE

 PERSPEKTYWICZNY I DOCHODOWY ZAWÓD

Znajdź dobrą pracę w budowlance!

PRZEGLĄDAJ NAJNOWSZE OGŁOSZENIA OD PRACODAWCÓW:

Stanowisko:
Lokalizacja:

OFERTY PRACY:

Technik Warsztatu kontenerowego (m/k)

2020-02-24

STRABAG BMTI

dolnośląskie / Komorniki

Zadania: montaż zapleczy kontenerowych na budowach STRABAG serwis, naprawa i modernizacja kontenerów w warsztacie i na budowach drobne prace elektryczne, hydrauliczne i spawalnicze (posiadanie uprawnień będzie dodatkowym atutem) inne prace fizyczne w Warsztacie...

Technik Warsztatu kontenerowego (m/k)

2020-02-24

STRABAG BMTI

mazowieckie / Pruszków

Zadania montaż zapleczy kontenerowych na budowach STRABAG serwis, naprawa i modernizacja kontenerów w warsztacie i na budowach drobne prace elektryczne, hydrauliczne i spawalnicze (posiadanie uprawnień będzie dodatkowym atutem) inne prace fizyczne w Warsztacie...

Pracownik Techniczny

2020-02-24

Sunreef Venture S. A.

pomorskie / Gdańsk

Czym będziesz się zajmował: pracą z ładunkami o dużych gabarytach i masie, w ramach transportu wewnętrznego na terenie firmy pracami ogólnobudowlanymi, w tym prostymi pracami murarskimi, remontami pomieszczeń (szpachlowanie, prace szlifierskie, malowanie),...

Pracownik Ogólnobudowlany

2020-02-24

Sunreef Venture S. A.

pomorskie / Gdańsk

Czym będziesz się zajmował: pracami ogólnobudowlanymi, w tym prostymi pracami murarskimi, remontami pomieszczeń (szpachlowanie, prace szlifierskie, malowanie), zabudową z płyt kartonowo-gipsowych, montażem wykładzin i paneli podłogowych montażem i naprawą...

Płytkarz

2020-02-24

PersonalPilot

pomorskie /

układanie płytek w łazience pomoc jako stolarz oraz hydraulik komunikatywna znajomość języka angielskiego (poziom A2) doświadczenie na ww. stanowisku prawo jazdy kat. B i własny samochód mile widziane

Płytkarz

2020-02-24

PersonalPilot

lubuskie /

układanie płytek w łazience pomoc jako stolarz oraz hydraulik komunikatywna znajomość języka angielskiego (poziom A2) doświadczenie na ww. stanowisku prawo jazdy kat. B i własny samochód mile widziane

ZOBACZ WIĘCEJ OGŁOSZEŃ!

PRACOWNIK BUDOWLANY
MOŻLIWOŚCI I ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Branża budowlana pozwala na rozwijanie się i podnoszenie kwalifikacji. To z kolei przekłada się na lepsze wynagrodzenie i warunki zatrudnienia. Sprawdź, jak zrobić karierę w budowlance.

robotnik budowlany

ROBOTNIK BUDOWLANY

To niewykwalifikowany pracownik pomocniczy.

Większość osób zaczyna pracę w budownictwie na tym właśnie stanowisku, asystując w pracy mającym kwalifikacje murarzom, betoniarzom, zbrojarzom czy monterom rusztowań – jednocześnie przyuczając się do określonego zawodu. Zakres obowiązków robotnika budowlanego bez kwalifikacji obejmuje prace proste i rutynowe, niewymagające specjalistycznej wiedzy.

Jakie konkretnie? Mogą to być: przenoszenie cegieł i zaprawy murarskiej, mieszanie, wylewanie i wygładzanie zaprawy, betonu czy gipsu, ręczne kopanie bądź wypełnianie dołów, transportowanie materiałów budowlanych na taczkach i ręcznych wózkach, usuwanie gruzu, oczyszczanie cegieł. Pomocniczy robotnik nie może korzystać z narzędzi i pojazdów budowlanych – jego narzędziami pracy są łopata, młotek, kilof, taczka itd. Wykonuje obowiązki pod nadzorem doświadczonych budowlańców.

TECHNIK BUDOWNICTWA

Jest absolwentem technikum, szkoły branżowej (zawodowej) lub ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy, uzyskując tytuł technika.

Technik budownictwa nie tylko bierze udział w pracach budowlanych, ale również potrafi odczytywać dokumentację techniczną i organizacyjną prowadzonych robót, tworzyć rysunki budowlane. Ma wiedzę na temat właściwości fizykochemicznych wykorzystywanych materiałów, dzięki czemu wie, które stosować w określonych warunkach.

Wykonuje pomiary, prowadzi obliczenia, sporządza projekty nieskomplikowanych elementów konstrukcyjnych, planuje i nadzoruje wykonanie fundamentów, biorąc pod uwagę właściwości podłoża. Dokonuje rozliczeń z robotnikami, inwestorem, dostawcami materiałów itp. Po uzyskaniu uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie może organizować i nadzorować pracę na placu budowy. Jest samodzielnym pracownikiem lub pełni obowiązki pod nadzorem inżyniera budownictwa.

technik budowlany

inzynier budownictwa

INŻYNIER BUDOWNICTWA

Ukończył studia inżynierskie o wybranej specjalności, np. budownictwo mieszkaniowe, drogi i autostrady, zarządzanie inwestycjami, infrastruktura kolejowa itp.

Jest najważniejszą osobą na placu budowy. Prowadzi badania, szuka sposobów usprawnienia pracy i nowych rozwiązań technologicznych. W zależności od specjalności projektuje konstrukcje budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej czy przemysłowych. Wyznacza standardy jakości i ocenia postępy prac zgodnie z przyjętymi kryteriami.

Opracowuje rozkład realizacji kolejnych etapów budowy i dba o to, by prace były wykonywane w terminie. Dobiera właściwe metody i technologie prowadzonych prac. Konsultuje się ze specjalistami z innych dziedzin, a także zleca wykonywanie ekspertyz bezpieczeństwa. Inżynier budownictwa może zajmować takie stanowiska jak np. kierownik budowy czy inspektor nadzoru inwestycyjnego. Często osoby z tym tytułem prowadzą własne przedsiębiorstwa budowlane.

Możliwości zatrudnienia w branży

PRZEGLĄDAJ NAJNOWSZE OGŁOSZENIA OD PRACODAWCÓW:

 • Murarza
 • Betoniarza
 • Zbrojarza
 • Brukarza
 • Dekarza
 • Blacharza
 • Cieśli budowlanego
 • Montera instalacji budowlanych
 • Operatora i mechanika urządzeń
 • Pracownika robót wykończeniowych
 • Robotnika budowlanego
 • Kierownika budowy

ZNAJDŹ PRACĘ

PRACA BUDOWLAŃCA – WIĘCEJ INFORMACJI:

ile zarabia robotnik budowlany

Ile zarabia robotnik budowlany?

Zarobki robotników budowlanych to dość kontrowersyjny temat, zwłaszcza w porównaniu do ilości wysiłku, jaki pracownik…

robotnicy budowlani

Nowe formy zatrudniania robotników budowlanych

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu było wprost nie do pomyślenia, by zatrudniać ludzi inaczej niż na…

czy istnieje podział zawodów na męskie i damskie

Czy istnieje podział zawodów na kobiece i męskie?

Odkąd w polityce rozgorzała dyskusja, czy kobiety na stanowisku ministra powinno się tytułować „pani ministra”,…

robotnik budowlany

Prognozy dla zawodu robotnika budowlanego

Zawód robotnika budowlanego powoli odzyskuje dawny prestiż. W 2018 roku nastąpił znaczny rozwój w zakresie…

odzież robocza

Cechy odzieży roboczej pracownika budowy

Robotnik budowlany musi w trakcie pracy mieć na sobie odzież o określonych właściwościach, by jego…

forma zatrudnienia

Formy zatrudniania robotników budowlanych

Niegdyś praca w branży budowlanej kojarzyła się głównie z szarą strefą, lub zatrudnianiem na śmieciowe…

WYMAGANIA W ZAWODZIE:

By wykonywać wybrany zawód w ramach branży budowlanej, musisz zdobyć odpowiednie uprawnienia.
Pamiętaj, że kierownik budowy nie może dopuścić do pracy osoby bez kwalifikacji. Jak je zdobyć?

PRAWO DO WYKONYWANIA ZAWODU

Uprawnienia do pracy w zawodzie uzyskuje się po zdaniu teoretycznego i praktycznego egzaminu, kończącego kurs zawodowy czy zajęcia w ramach szkoły branżowej, technikum etc. Kandydat zdaje egzaminy z wybranej specjalizacji (zdobywając tytuł technika).

Warto pamiętać, że pracownicy potrzebują dodatkowych uprawnień na przykład do obsługi ciężkiego sprzętu budowlanego, wózków widłowych, koparko-ładowarek itd.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Postępowanie kwalifikacyjne w celu nadania uprawnień budowlanych prowadzą izby samorządu zawodowego. By je uzyskać, kandydat musi spełnić trzy warunki: ukończyć szkołę na określonym poziomie kształcenia (mieć tytuł technika lub inżyniera), odbyć praktyki zawodowe i pomyślnie zdać egzamin przed komisją.

Uprawnienia budowlane są nadawane w pełnym lub ograniczonym zakresie. Dzięki nim specjaliści uzyskują prawo do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.

CZYNNIKI SZKODLIWE

Czynniki szkodliwe to takie, które negatywnie wpływają na zdrowie i mogą prowadzić do chorób zawodowych.

W przypadku pracy na budowie jest to np. hałas, drgania mechaniczne, pyły, kontakt z substancjami drażniącymi, toksycznymi, rakotwórczymi czy wywołującymi alergie.

CO MOŻE BYĆ UCIĄŻLIWE

Zakres czynności pracownika budowlanego obejmuje przede wszystkim pracę fizyczną.

Np. konieczność przenoszenia różnych przedmiotów i wykonywania operacji manualnych powoduje zmęczenie. Innymi elementami uciążliwymi są monotonia, praca w niskich lub wysokich temperaturach, słabe oświetlenie czy stres związany np. z presją czasu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Pracownik budowlany jest narażony na urazy i wypadki w pracy.

Wiążą się one z trudnymi warunkami pracy: licznymi wystającymi elementami konstrukcyjnymi, wykonywaniem obowiązków na wysokościach czy obsługiwaniem maszyn.

ZASADY BHP

Z uwagi na wysokie ryzyko uszczerbku na zdrowiu na placu budowy muszą być bezwzględnie przestrzegane zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co więcej, kierownik budowy nie może zezwolić na wykonywanie obowiązków osobie, która nie przeszła szkolenia BHP.