Robotnik Drogowy

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki
Robotnik Drogowy
Miejsce pracy: Mińsk Mazowiecki i okolice
Opis stanowiska:
  • Praca fizyczna związania z wykonywaniem robót drogowych
Oferujemy:
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z pakietem świadczeń socjalnych,
  • atrakcyjne warunki zatrudnienia
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji
  • możliwość zdobywania doświadczenia
Wymagania:
  • punktualność
  • zaangażowanie w powierzone obowiązki
  • dbanie o powierzone mienie
Miejsce pracy:

Mińsk Mazowiecki, (budowy na terenie powiatu mińskiego, otwockiego, garwolińskiego).

WYRAŻENIE ZGODY (REKRUTACJA) – klauzula do CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji jak i przyszłych procesów rekrutacji*, prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24.05.2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 26.06.1974r. kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018 poz. 917).

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, mam prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia.

Powiązane

Podobne oferty