Mistrz

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Mistrz
Miejsce pracy: Warszawa

Co możemy Ci zaoferować?

 • pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół
 • dobrą lokalizację miejsca pracy
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników

Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:

 • przygotowywanie i zabezpieczanie miejsc pracy do wykonania zadania
 • sprawdzanie stanu technicznego remontowanych obiektów pod względem bezpieczeństwa prowadzonych prac
 • wykonywanie prac remontowych oraz konserwacyjnych zleconych przez przełożonego w zakresie instalacji wod-kan, CO, CT, wentylacji oraz robót ogólnobudowlanych i energetycznych
 • wykonywanie napraw i innych prac zapewniających ciągłość sprawnego funkcjonowania budynków, budowli i urządzeń zgodnie z wiedzą własną oraz wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • wykonywanie prac zgodnie z przyjętymi technologiami oraz sztuką budowlaną

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • wykształcenie średnie
 • doświadczenie zawodowe związanym z utrzymaniem nieruchomości - branża budowlana i sanitarna
 • wzorowa organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie i samodzielność
 • prawo jazdy kat. B
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Powiązane

Podobne oferty