Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Czarnków
Ogłoszenie o naborze Nr 86755

Warunki pracy


 •  biuro usytuowane w budynku na II piętrze, bez podjazdu dla wózków
   inwalidzkich  i windy,

 • praca w siedzibie z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
  oraz poza siedzibą urzędu podczas wyjazdów służbowych na kontrole
  w obrębie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych,

 • samochód na wyposażeniu inspektoratu,

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

 • praca wymagająca pełnej zdolności psychoruchowej,

 • toaleta niedostosowana dla osób niepełnosprawnych,

 • narażenie na stres związany z bezpośrednim kontaktem z interesantami oraz nakładaniem mandatów.
Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole w zakresie przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych;
 • przeprowadza kontrole obowiązkowe obiektów budowlanych;
 • prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrof budowlanych;
 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • przygotowuje projekty pism, decyzji i postanowień administracyjnych należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ;
 • sporządza sprawozdania, oceny, analizy oraz bieżące informacje z prowadzonych czynności PINB;
 • wykonuje inne czynności wynikające z ustawy prawo budowalne, zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • nakłada grzywny w postaci mandatu karnego w przypadku wykroczeń przeciwko przepisom prawa budowlanego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze związanym z budownictwem
 • znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów techniczno-budowlanych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • prawo jazdy kat. B;
 • uprawnienia budowlane w pełnym lub ograniczonym zakresie;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (Windows, Pakiet MS Office) i sprzętów biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność i komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność
 • odporność na stres

Powiązane

Podobne oferty