Cieśla – Murarz

ALBAU sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu to rzetelny pracodawca i firma o stabilnej pozycji na rynku budowlanym. Od kilkunastu lat realizujemy kontrakty w Polsce i również na terenie Niemiec, gdzie spółka posiada od 2007 roku swój Oddział.

 

Na swoich budowach zatrudnimy pracowników w zawodzie:

Cieśla – Murarz

Budowy na terenie Niemiec i Polski

Oferujemy:
 • bezpośrednie zatrudnienie w naszej firmie (bez pośredników)
 • możliwość stałego zatrudnienia
 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
 • umowa o pracę
 • gwarantowane terminowe wynagrodzenia
 • zakwaterowanie
 • transport firmowy
 • ubezpieczenie w ZUS
 • możliwość objęcia pracowników i ich rodzin atrakcyjnym ubezpieczeniem grupowym
 • możliwość objęcia ubezpieczeniem NNW w Niemczech
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • odzież roboczą i środki ochrony osobistej bhp
 • w przypadku pracy na terenie Niemiec składki urlopowe i podatek od wynagrodzeń odprowadzane będą w Niemczech
 • możliwość pobierania świadczeń rodzinnych w Niemczech
Wymagania:
 • doświadczenie zawodowe i zaangażowanie
 • znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana
Do aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Albau Sp. z o.o.Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Albau Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Z góry dziękujemy za przesłane życiorysy zawodowe.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych) informuje się, iż:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Albau Sp. z o.o. z siedzibą ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Marcina Makuch adres e-mail: info@albau.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą/są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz ewentualnie w celu nawiązania stosunku pracy.
3) Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
4) Dane osobowe będą przetwarzane, aż do ewentualnego cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przewarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
5) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rekrutacji nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powiązane

Podobne oferty