Robotnik budowlany: czynniki zagrażające zdrowiu
robotnik budowlany

Pracownik budowlany Koszalin bardzo często swoje obowiązki wykonuje na wysokości, co wiąże się z dużym ryzykiem urazów, w tym poważnego zagrożenia trwałą utratą zdrowia lub życia. Robotnicy mogą ulec urazom w wyniku stosowania ręcznych narzędzi, podczas przenoszenia ciężkich elementów konstrukcyjnych, pracy z prądem i wieloma innymi czynnikami.

Poniżej przedstawiono czynniki środowiska pracy związane z zawodem robotnika budowlanego oraz ich możliwe skutki dla zdrowia.

Czynniki mogące powodować wypadki:

 • Praca na wysokości – możliwość urazów w wyniku upadku z drabiny lub rusztowania podczas jego montowania lub demontażu.
 • Spadające elementy, pasy, gruz, materiały budowlane, narzędzia – możliwość urazów.
 • Zawalenie rusztowania spowodowane nieprawidłowym montażem lub użyciem niewłaściwych elementów do montażu, przeciążenie rusztowania lub nieprawidłowy rozkład obciążenia, nieprawidłowy demontaż, uszkodzenie rusztowania przez poruszające się po placu budowy pojazdy takie wózki widłowe – możliwość urazów.
 • Prąd elektryczny – możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego.
 • Ręczne narzędzia – możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia.
 • Gryzonie, owady – możliwość urazów w wyniku ukąszenia i ugryzienia.

Czynniki fizyczne:

 • Promieniowanie ultrafioletowe – możliwość uszkodzenia skóry i oczu.
 • Nadmierny hałas spowodowany użyciem mechanicznego sprzętu i ręcznych narzędzi (wiertarki, młotki, pilniki) – możliwość uszkodzenia słuchu.
 • Zmienne warunki atmosferyczne (niska lub wysoka temperatura, opady, wiatr) – możliwość udaru cieplnego, odmrożeń, przeziębień, chorób reumatycznych.

Czynniki chemiczne i pyły:

 • Farby, rozpuszczalniki podczas malowania elewacji budynków, zbiorników – możliwość reakcji uczuleniowych, w tym astmy oraz przewlekłego zatrucia.
 • Związki chemiczne typowe dla określonej grupy przemysłowej przy montowaniu rusztowań przemysłowych – możliwość ostrych i przewlekłych zatruć i reakcji uczuleniowych.

Czynniki biologiczne:

 • Ptasie odchody, pasożyty znajdujące się w ptasich gniazdach, gryzonie, komary i inne owady – możliwość zakażenia chorobami przenoszonymi przez zwierzęta.

Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy:

 • Wymuszona pozycja ciała w tym długotrwałe prace na jednym kolanie, w pochyleniu do przodu, z uniesionymi do góry ramionami – możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo–szkieletowego.
 • Nadmierny wysiłek podczas przenoszenia ciężkich i nieporęcznych przedmiotów zwłaszcza elementów rusztowania (np. stelaży, barierek, pomostów) oraz ciężkich narzędzi – możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo – szkieletowego.
 • Przedłużający się lęk wynikający z obawy przed upadkiem z wysokości – możliwość stresu psychicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *